Μισθώσεις Εκτυπωτικών Μηχανών

Μισθώσεις Εκτυπωτικών Μηχανών

—–

Ηλεκρονική Αγορά [Αυτοκόλλητα]-02

 —-

Μισθώσεις  – Ενοικιάσεις Φωτοτυπικών Μηχανημάτων

με Σταθερές Χρεώσεις Αντιγράφων ανα σελίδα

 —-

 —-

Η εταιρία Ηλεκτρονική Αγορά  παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσετε τον απαιτούμενο Φωτοτυπικό – Εκτυπωτικό σας εξοπλισμό χωρίς την υποχρέωση αγοράς του, αλλά με πρόγραμμα  μίσθωσης.

Μηδενικό  Κόστος  Αγοράς  – ΑναλωσίμωνΑνταλλακτικώνService

Τι είναι και γιατί σας συμφέρει ?

Η μέθοδος της μακροχρόνιας μίσθωσης είναι ο φθηνότερος τρόπος απόκτησης και χρήσης φωτοαντιγραφικού μηχανήματος.

  • Τα μισθώματα εκπίπτουν 100% από τα ακαθάριστα έσοδα.
  • Δεν δεσμεύεται τα χρήματα σας προκειμένου να αγοράσετε ένα καινούριο φωτοαντιγραφικό μηχάνημα.
  • Προγραμματισμός των πάγιων εξόδων σας.

Η χρέωση πραγματοποιείται:

  • ανά παραγόμενο αντίγραφο, όταν πρόκειται για ασπρόμαυρο ή έγχρωμο φωτοαντιγραφικό.
  • ανά μήνα η οποία καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας με τη διεύθυνση της εταιρείας.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται

  • Μέρος της αποπληρωμής του μηχανήματος.
  • Όλα τα αναλλωσιμα και ανταλλακτικά του μηχανήματος (εκτός χαρτικής ύλης).
  • Όλες οι επισκέψεις και εργασίες των τεχνικών.

Μετά τη λήξη της μίσθωσης ?
Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν επιθυμεί την εξαγορά του μηχανήματος ή την συνέχιση της μίσθωσης με το υπάρχον μηχάνημα καθώς και την αντικατάσταση του από κάποιο άλλο μηχάνημα.

 —-

                Ricoh   –  Oki –   Panasonic  –  Konica  Minolta  –  Canon  –  Develop

 —-


 

 —-

 

 —-

Ηλεκρονική Αγορά - BootScreen-01

 

 

 

 

 

 

 

 

error: