Μεγάλου Αλεξάνδου 27, 65302, ΚΑΒΑΛΑ

​HOTEL  SOLUTIONS