Μεγάλου Αλεξάνδου 27, 65302, ΚΑΒΑΛΑ

​ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ VoiP